Regulamin wypożyczalni


1.     Z wypożyczalni może korzystać każdy uczeń.      

2.     Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

3.     Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek.

4.     Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może prosić o przedłużenie terminu zwrotu.

5.     Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

6.     Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.     

7.     Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

8.     Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w ogłoszonym terminie).

9.     W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z wypożyczalnią.