Kadra pedagogiczna


Nauczyciele

dyrektor

Małgorzata Kałużna

wicedyrektor

Violeta Nitkowska

nauczyciele języka polskiego

Aleksandra Janowska

Jaśmina Wacko

Edyta Paduch

Renata Rybacka

nauczyciele języka angielskiego

Elżbieta Buchner

Agnieszka Janowska

Łukasz Ronij

Izabela Juszko

nauczyciele języka niemieckiego

Iwona Łangowska

Adam Jamrożek

nauczyciele historii i WOS-u

Dawid Kabaciński

Joanna Gryń

nauczyciele biologii i przyrody

Anna Reszczyńska

Małecki Piotr

nauczyciele chemii

Małgorzata Kałużna

Anna Reszczyńska

nauczyciele fizyki

D Pawska

nauczyciele geografii

Mirosława Konopnicka

nauczyciele matematyki

Izabela Kaczyńska

Agnieszka Demska

A Wojna

nauczyciele plastyki i zajęć technicznych

Joanna Gryń

nauczyciele muzyki

J Paczos

nauczyciele informatyki

Agnieszka Demska

Luiza Jędrzejewska

Krystyna Bobrek

nauczyciele wychowania fizycznego

Andrzej Gryczka

Michał Mieczkowski

Teresa Rutkowska

Iwona Sobczak - Sikora

Małgorzata Wilczyńska

Danuta Kaczmarek

nauczyciele religii i etyki

Agnieszka Bieniak

Łukasz Ronij

Marcin Górski

ks. Kmiecik Sławomir

doradztwo zawodowe

D Konert

nauczyciele  bibliotekarze

R Konopka

opiekunowie świetlicy

Ewa Łukacka

Barbara Gradzik

Dorota Konert

B Błasińska

P Małecki

Pedagog i psycholog

 

 

Anna Fiedosewicz

Małgorzata Grotto

Aleksandra Kazimierska

A Maciejewska

Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Wilczyńska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneDanuta Kaczmarek
Logopedia

Danuta Kaczmarek

Rewalidacja

A Byszewska

B Gradzik

Edukacja dla bezpieczeństwa

  E Paradowska
Edukacja wczesnoszkolna

Agata Kaczmarek

Ewa Ponikiewska

Anna Byszewska

Violetta Nitkowska

Anna Sobocińska

Marzena Szuniewicz

J Sobczak-Sikora

J Szoć

E Sudnikowska

A Rymarz

AkrobatykaMagda Kozak