Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

mgr  Małgorzata Kałużna

e-mail: kaluzna.m@sp7kg.pl

Wicedyrektor

mgr Violetta Nitkowska

e-mail: nitkowska.v@sp7kg.pl