Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

mgr inż. Ewa Paśka-Koschel

e-mail: e.koschel@sp7kg.pl

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Kałużna

e-mail: m.kaluzna@sp7kg.pl