Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

mgr inż. Ewa Paśka-Koschel

e-mail: e.koschel@sp7kg.pl

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Bieniak

e-mail: bieniak.a@sp7kg.pl