Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 7 im.  Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu pełni Pan Bartłomiej Parus.

Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@sp7kg.pl oraz nr telefonu 693 758 674.