Oświadczenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu informuje, że zapytanie opublikowane w dniu 11.09.2019 i znajdujące się na stronie BIP Szkoły pod adresem http://gimn3kolobrzeg.bip.parseta.pl/index.php?id=116745

Zostaje unieważnione.

Ponowna publikacja ww. zapytania nastąpi w dniu 19.09.2019