Regulamin


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

1.              Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom
i pracownikom jako źródło wiedzy i informacji.

2.              Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.              Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.

4.              Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do karty „Obciążenie stanowiska nr ...”.

5.              Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

6.              W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony.

7.              NIE WOLNO ! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.

8.              NIE WOLNO ! Wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

9.              Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela – bibliotekarza.

10.            Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11.            Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego
i programowania odpowiada użytkownik.

12.            Podczas pracy w ICIM należy zachować spokój oraz dbać
o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.

13.            W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

14.            Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na określony czas.