Kontakt

Nauczyciele

Bieniak Abieniak.a@sp7kg.pl
Buchner Ebuchner.e@sp7kg.pl
Demska Ademska.a@sp7kg.pl
Fiedosewicz Afiedosewicz.a@sp7kg.pl
Gradzik Bgradzik.b@sp7kg.pl
Grotto Ggrotto.g@sp7kg.pl
Gryczka Agryczka.a@sp7kg.pl
Gryń Jgryn.j@sp7kg.pl
Guga Aguga.a@sp7kg.pl
Jamrożek Ajamrozek.a@sp7kg.pl
Janowska Ajanowska.agnieszka@sp7kg.pl
Janowska Ajanowska.aleksandra@sp7kg.pl
Juszko Ijuszko.i@sp7kg.pl
Kabaciński Dkabacinski.d@sp7kg.pl
Kaczmarek Akaczmarek.agata@sp7kg.pl
Kaczmarek Dkaczmarek.danuta@sp7kg.pl
Kaczyńska Ikaczynska.i@sp7kg.pl
Kazimierska Akazimierska.a@sp7kg.pl
Konert Dkonert.d@sp7kg.pl
Konopka Rkonopka.r@sp7kg.pl
Konopnicka Mkonopnicka.m@sp7kg.pl
Kozak Mkozak.m@sp7kg.pl
Łangowska Ilangowska.i@sp7kg.pl
Łukacka Elukacka.e@sp7kg.pl
Małecki Pmalecki.p@sp7kg.pl
Mieczkowski Mmieczkowski.m@sp7kg.pl
Nitkowska Vnitkowska.v@sp7kg.pl
Reszczyńska Areszczynska.a@sp7kg.pl
Ronij Łronij.l@sp7kg.pl
Rutkowska Trutkowska.t@sp7kg.pl
Rybacka Rrybacka.r@sp7kg.pl
Sobczak-Sikora Isobczaksikora.i@sp7kg.pl
Sobocińska Asobocinska.a@sp7kg.pl
Szopik Aszopik.a@sp7kg.pl
Szuniewicz Mszuniewicz.m@sp7kg.pl
Tomaszewska Dtomaszewska.d@sp7kg.pl
Wacko Jwacko.j@sp7kg.pl
Wilczyńska Mwilczynska.m@sp7kg.pl
Byszewska Abyszewska.a@sp7kg.pl
Górski Mgorski.m@sp7kg.pl
Pasiak Bpasiak.b@sp7kg.pl
Pękul Epekul.e@sp7kg.pl
Ponikiewska Eponikiewska.e@sp7kg.pl
Ośliślok Koslislok.k@sp7kg.pl
Administracja
Szczepan Bs.bohdan@sp7kg.pl
Wielgosz Ss.wielgosz@sp7kg.pl